Maassen van den Brink Velp, een begrip in Arnhem en omstreken! Plan een afspraak

Onze kracht
Normen zijn er om overtroffen te worden, en de hoge normen die wij vandaag aan ons werk stellen, vormen tevens de uitdagingen van morgen. Wij zijn vastbesloten onze klanten de best mogelijke producten, processen, toepassingen en diensten te bieden. Dit streven naar topkwaliteit maakt ons bedrijf succesvol en omvat de vier kernwaarden van ons merk;

1. Creativiteit
Wij verkennen voortdurend de grenzen van wat mogelijk is en streven ernaar steeds nieuwe en betere producten en diensten te ontwikkelen om daarmee beter te kunnen aansluiten bij de wensen en eisen van onze klanten.

2. Ambitie
Desso is een bedrijf met veel elan en ambitie. Onze strategie houdt in dat we niet alleen bestaande markten uitbouwen en versterken, maar ons productassortiment ook ontwikkelen en verbreden. Wij richten ons op activiteiten die tot een hogere, stabiele winstgevendheid leiden.

3. Flexibiliteit
Wij zijn in staat te veranderen, om ons snel en effectief aan te passen aan de steeds veranderende markt. We houden goed in de gaten wat de markt en onze klanten van ons willen en gebruiken onze kennis, mensen en middelen om waar nodig snel en doeltreffend te handelen.

4. Verantwoordelijkheid: Cradle to Cradle®
Het is altijd onze hoogste prioriteit geweest om mooie en waardevolle producten te maken. Aan deze kwaliteitsdoelstelling hebben we nu een nieuwe dimensie toegevoegd: Cradle to Cradle® – kwaliteit. Vanuit dit oogmerk beperkt kwaliteit zich niet langer tot de tastbare eigenschappen van het product, maar heeft ook, in de breedst mogelijke zin, betrekking op het effect ervan op mens en milieu. Kwaliteit is ook de identiteit van het bedrijf dat dit product maakt. Dit is de Cradle to Cradle® – visie van Desso in een notendop:

  • Wij integreren de Cradle to Cradle® – denkwijze in onze systemen.
  • Wij stellen duidelijke doelen ten aanzien van de vooruitgang in de implementatie van Cradle to Cradle®. Regelmatig worden nieuwe Cradle to Cradle® – doelstellingen vastgesteld voor de activiteiten van ons bedrijf en wordt ernaar gestreefd deze te halen.
  • Ons bedrijf wordt niet ‘minder slecht’ maar juist beter voor mens en milieu. De Cradle to Cradle® – tapijten zijn ontworpen vanuit een positieve invalshoek. Niet “minder giftige stoffen gebruiken”, maar een zorgvuldige keuze van goede materialen die niet schadelijk zijn voor gezondheid of milieu, waardoor het tapijt zijn goede eigenschappen behoudt en zijn minder goede kwijtraakt.
  • Wij beschouwen tapijt als een grondstof. Producten worden gemaakt van materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden en daardoor opnieuw in de technische cyclus terechtkomen.
  • Producten worden zo ontworpen dat ze uit elkaar te halen zijn en daardoor beter gerecycled kunnen worden. Eenvoudige demontage voorkomt dat de materiaalstromen verontreinigd raken; zo wordt hergebruik gemakkelijker.